Balıklar Nasıl Hayvanlardır? Balıklarda Üreme Nasıl Olur

Balıklar genel olarak oldukça çok çeşide sahip solungaçlarının yardımıyla oksijenli solunum yapan su canlılarıdır. Bunun yanı sıra oldukça fazla sayıda balık çeşidi vardır balık çeşitlerinin sayısını binlerle ifade edebiliriz. Bu hayvanlar oldukça geniş bölgelerde yaşar.

Fazlaca balık çeşitliliğinin yanı sıra bu çeşitlere mensup birey sayısı da oldukça fazladır. Bu sayı hiçbir zaman tam ve net olarak belirlenemeyecek olsa da milyarlar ile ifade edilebilir.

Balık Çeşitleri

Balık çeşitleri genel olarak çok fazlaca büyük bir yelpazeyi kaplar. Bu durumun yanı sıra oldukça tehlikeli sayılabilecek balıklar vardır. Bu tehlikeli balıkların hepimizin oldukça iyi bildiği temsilcisi ise köpekbalıklarıdır.

Köpek balıklarının oldukça gelişmiş koku alma duyuları vardır o kadarki binlerce litre su içerisindeki bir damla kanın kokusunu alabilirler ve bu durumda onları avlanma başarısında çok üst seviyelere çıkarır. Genel olarak köpek balıkları insanlardan korkarlar lakin yılda birçok insan öldürdüklerini unutmamak gerekir.

Köpek balıkları gibi oldukça büyük balıkların yanı sıra balık popülasyonunu oldukça yukarı çeken balıklar genel olarak küçük balıklardır. Küçük balıkların çiftleşerek çoğalması oldukça kolaydır bunun yanı sıra küçük balıklar doğumlarından çok kısa bir zaman sonra cinsel olgunluğa ulaşarak çiftleşebilirler.

Unutmamak gereklidir ki okyanuslarda hala çok fazla keşfedemediğimiz alan mevcut ve bu alanlarda hala bizim keşfedemediğimiz balık çeşitlerinin olması muhtemeldir.

Balıkların Solunumu

Balıklar oksijenli solunum yapan su yaratıklarıdır bunun yanı sıra suda çözülmüş oksijenleri solungaçları yardımıyla soluyarak solunum gerçekleştirirler. Solunum için solungaçlarında bulunan oldukça küçük kılcal damarları kullanırlar ve bu da onlara su içerisinde nefes alabilme ve yaşama imkânı verir.

Bu genel balık solunumu tanımının dışında kalan nadir canlılardan biri olan ve dünya üzerinde mevcut olarak yaşan en büyük canlı olan balinalardır. Balinaların solunum sistemi su altında nefes almaya elverişli değildir bu durum için su yüzeyine çıkarak nefes alırlar ve nefeslerini oldukça uzun bir süre tutabilirler. Aynı durum sevimli dostlarımız yunus balıkları içinde geçerlidir.

Balıklarda Üreme

Balıklar genel olarak eşeyli üreyen canlılardır lakin bu durum geneli kapsar ve bazı balıklar için geçerli değildir Bazı balık çeşitlerinde hem erkek hem de dişi üreme organı bulunur ve kendi kendini dölleyebilir. Bazı balık çeşitleri ise döllenmeye ihtiyaç duymadan yumurtlayabilir lakin bu durumlar balıklar arasında pek yaygın değildir balıkların büyük çoğunluğu eşeyli ürer.

Balıklardaki eşeyli üreme memeli canlılarda olduğu gibi olmaz. Eş seçimi için dişi balıkların oldukça çeşitli protokol ve şartları vardır bu şartları yerine getiren erkek balık çiftleşmeye hak kazanır. Bazı balık türlerinde yan yana gelen dişi ve erkek balık sıra ile üreme hücrelerini suya bırakır ve su üzerinde döllenme gerçekleşir.

Bazı balık türlerinde ise cinsel birleşme olur ve dişi birey yumurtlayarak yumurtaları güvenli bir ortamda bekletir. Bu yumurtlama durumun istisnaları yine suda yaşayan memeliler olan balina ve yunuslardır bu balık çeşitlerinde direkt olarak anne karnında gelişen yavru birey doğum yoluyla hayata gelir ve hayatına devam eder.

Bir cevap yazın